akpol
zarządzanie

Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze ładunków masowych głównie rolno-spożywczych oraz doskonała znajomość procesów logistycznych i technologicznych wykorzystywanych w zintegrowanych łańcuchach logistycznych była podstawą do powierzenie Akpolowi jako operatorowi logistycznemu, zorganizowania oraz obsługi Terminala przeładunkowego na miarę XXI wieku.