akpol
zarządzanie
zakres działalności

Obsługujemy porty w Szczecinie, Świnoujściu Gdyni, Gdańsku i Kołobrzegu korzystając z doświadczenia naszych współpracowników poza siedzibą firmy. Obsługujemy większość węzłów logistycznych wykorzystywanych w eksporcie i imporcie towarów. Dodatkowo w ramach dobrej współpracy z partnerami w portach za granicą (Rotterdam, Hamburg) wspieramy naszych Klientów w transporcie tranzytowym

Nasz podstawowy zakres prac obejmuje m.in. usługi w zakresie:

• pełnej logistyki lądowych środków transportu,
• pełnej logistyki morskich i śródlądowych środków transportu,
• organizacji pracy przeładowców portowych przy obsłudze towarów naszych klientów,
• pełnej obsługi spedycyjnej wraz z przygotowaniem dokumentacji dla wagonów kolejowych,
• ewidencji przyjęcia towaru do i z magazynu,
• czarterowania statków i barek,
• przygotowywania planów sztauerskich,
• nadzoru i koordynacji prac agentów statkowych,
• organizacji transportu drogowego i kolejowego,
• organizacji fumigacji towaru w magazynie lub na statku,
• odpraw celnych,
• organizacji kontroli ilościowo-jakościowej,
• ubezpieczenia ładunków,
• przygotowania pełnej dokumentacji spedycyjnej i celnej,
• doradztwa we wszystkich wymienionych zagadnieniach.

Ponadto, wspieramy naszych partnerów biznesowych w:

• eksporcie ładunków masowych w kontenerach,
• obsłudze ładunków na paletach - drobnica,
• obsłudze ładunków ponadgabarytowych,
• organizacji usług niestandardowych w obrocie towarowym.